Elektrikern lyser upp med ny design

I takt med den digitala erans framfart och de stigande kostnaderna för att producera traditionella tidningar står branschen inför utmaningen att hålla sina medier både relevanta och ekonomiskt hållbara. För tidningen Elektrikern, som är medlemstidning för fackförbundet Elektrikerna, blev detta en katalysator för en genomgripande förändring, där nödvändigheten att anpassa sig till ekonomiska realiteter och […]

Ny färg (och form) till Målarnas Facktidning

Målarnas Facktidning, är fackförbundet Målarnas officiella medlemstidning och har en upplaga på cirka 17.500 exemplar. Den har länge varit en källa för nyheter inom branschen. Men med tiden har det blivit tydligt att tidningens design behöver moderniseras, både för att attrahera fler läsare och för att bättre komplettera webbplatsen. Under våren 2023 anlitade Målarnas Facktidning […]

Digital dynamik för Universitetsläraren

Universitetsläraren är fackförbundet SULF:s medlemstidning, för de som jobbar inom högre utbildning. Tidningen belyser viktiga frågor inom universitetsvärlden och når ut till en engagerad läsekrets som värderar insiktsfulla artiklar och aktuell information. Under 2023 fick vi på Torino i uppdrag att förnya Universitetsläraren. Vårt uppdrag var den här gången inte begränsat till enbart tidningens form […]

Sportig design för Sekotidningen

Sekotidningen är medlemstidning för Seko, ett fackförbund inom LO som organiserar omkring 71 000 medlemmar inom de nio olika branscherna Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård samt Väg och ban. Tidningen kommer för närvarande ut fem gånger om året i cirka 115 000 exemplar. Hösten 2021 fick vi i uppdrag att ta fram […]

Ny digital tidning till fackförbundet DIK

DIK är fackförbundet för alla som jobbar eller studerar för att jobba på bibliotek, reklambyråer, på museum och till exempel som kommunikatörer inom det offentliga. Den röda tråden är kultur, kommunikation och kreativ sektor. Under hösten 2021 gick DIK ut med att de skulle starta en ny digital tidning för att belysa medlemmarnas arbete samt […]

Kommunalarbetaren stöps om till månadsmagasin

Kommunalarbetaren är fackförbundet Kommunals medlemstidning. Den är en av landets största organisationstidningar med en upplaga på över en halv miljon exemplar, och en utgivningstakt på 10 nummer per år.  Hösten 2021 sjösattes tidningens nya form signerad oss på Torino. Uppdraget var att göra om Kommunalarbetaren till ett månadsmagasin med ny fräsch form och längre liggtid.  Då […]

Folkuniversitetet får digital årsöversikt

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Varje år redovisas verksamheten i en årsöversikt som sedan 2016 har formgivit av oss på Torino. 2020 genomförde vi en stor omgörning av årsöversiktens form för att skapa en tydligare varumärkesbyggande publikation med längre livslängd än tidigare. Med utgångspunkt i Folkuniversitetets grafiska profil tog vi fram ny […]

Modern webb till Sjöfartens Arbetsmiljönämnd

Sjöfartens arbetsmiljönämnd (San) har till uppgift att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö inom sjöfarten genom att ge ökad kunskap om risker och skydd i det dagliga arbetet ombord. Bland annat genom sin digitala arbetsmiljöutbildning.  Våren 2021 fick vi uppgiften att förnya San:s webbplats – san-nytt.se – och göra den mer tekniskt modern, mer lättadministrerad och […]

Redaktionell webbplats till Folkuniversitetet

tidskriften.se är Tidskriften Folkuniversitetets digitala utgåva, där innehållet ur pappersversionen av Tidskriften Folkuniversitetet publiceras online. 2019 fick Torino uppdraget att utveckla en webbplats som ett komplement till papperstidningen. Målet var att få tidningens innehåll att ta för sig och spridas mer externt för att få en större röst i opinionen, främst via Folkuniversitetets egna sociala medie-kanaler. […]

Uppdaterad magasinform för tidningen Journalisten

Journalisten är Journalistförbundets medlemstidning och Sveriges största medietidning. Tidningen kommer ut 10 gånger per år och har en upplaga på cirka 15.500 ex. Under våren 2017 fick Torino uppdraget att ge Journalisten en helt ny form, ett väldigt spännande uppdrag då hela Sveriges journalistkår känner till och har en åsikt om tidningen.  Då den gamla formen hade […]