Ny färg (och form) till Målarnas Facktidning

Redesign

Målarnas Facktidning, är fackförbundet Målarnas officiella medlemstidning och har en upplaga på cirka 17.500 exemplar. Den har länge varit en källa för nyheter inom branschen. Men med tiden har det blivit tydligt att tidningens design behöver moderniseras, både för att attrahera fler läsare och för att bättre komplettera webbplatsen.

Under våren 2023 anlitade Målarnas Facktidning oss på Torino för att förnya tidningens utseende. Den befintliga designen började kännas daterad och hade mer gemensamt med en traditionell dagstidning än med ett modernt fackligt magasin. Det var hög tid för en renovering!

Genom diskussioner identifierade vi några kärnvärden för den nya designen:

Fokus på användarvänlighet. Inklusive tydlig navigering, hög läsbarhet och tillgänglig design, för att säkerställa att tidningen är lätt att använda och inkluderande för alla läsare.

Lekfull och modern design. För att engagera läsare och ge tidningen en samtida karaktär, med konsekventa designelement genom hela tidningen.

Diversifierat innehåll och lokal representation. För att spegla yrkeskårens mångfald, säkerställa representation från olika områden och engagera medlemmarna i tidningens innehåll.

Resultatet är en fräsch och modern design med mycket färg, inspirerande element och en typografi som är både modern och lättläst, bibehållandes tidningens fackliga integritet och seriösitet. Den nya designen förmedlar känslan av en levande och samtida publikation, med en stark visuell närvaro och en klar och koncis presentation av informationen.

På Torino är vi glada över att ha haft möjligheten att bidra till Målarnas Facktidnings fortsatta utveckling och framgång och vi ser fram emot att se hur den nya designen kommer att förstärka tidningens position.

(Bilderna nedan är från den dummy som vi presenterar som sista steg i en omgörningsprocess)

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande