Personuppgiftspolicy.

Torino värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på mail@torino.se.

Vilka är vi?
Vår webbadress är:
www.torino.se
Vår fysiska adress är:
Bergsgatan 55
112 31 Stockholm
Org.nr. 559020-3732

Informationen du ger oss
När du besöker torino.se kan du kontakta oss via mail.
Vi delar aldrig med oss av denna information utan ditt tillstånd.

Vad gör vi med informationen du ger oss?
Skickar du ett mail till oss används de personuppgifter du lämnar för att kunna svara på dina frågor.

Vi mäter och analyserar trafiken på torino.se med hjälp av verktyget Matomo. Verktyget sparar inga identifierbara personuppgifter utan all information är anonymiserad. Det vi kan se är hur våra tjänster används och hur besökarna generellt navigerat på torino.se. Din e-postadress kan även användas för att skicka ut eventuell marknadsföring av våra tjänster.

Sparar vi informationen?
Personuppgifter som du lämnar till Torino sparas bara så länge som det är nödvändigt. När en personuppgift inte längre behövs eller när du ber om det raderas de.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Inlägg på denna webbplats kan inkludera inbäddat material (t.ex videos) från andra webbplatser.
Detta innehåll beter sig som om att du besökt den berörda webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, använda tredjeparts-spårning och bevaka din interaktion med det inbäddade innehållet.

Centrala begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Övrigt
Beroende på vilka uppgifter du anger i din kontakt med oss eller våra tjänster kan personuppgifter bestå av namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, IP-adress och eventuella övriga uppgifter som du själv lämnar. Din integritet är viktig för oss och eventuella personuppgifter du lämnar till oss behandlas med hög integritet och säkerhet. Vi kommer inte dela, sälja eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till tredje-part annat än vad som omfattas av denna personuppgiftspolicy. Undantag är om vi skulle tvingas till detta på grund av myndighetsutövande eller om du uttryckligen ger ditt samtycke till sådan utlämning. Vid misstanke om brott eller förberedelse av kriminell aktivitet till följd av att du använt denna tjänst kan personuppgifter lämnas ut till berörd myndighet.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.