Uppdaterad magasinform för tidningen Journalisten

redesign

Journalisten är Journalistförbundets medlemstidning och Sveriges största medietidning. Tidningen kommer ut 10 gånger per år och har en upplaga på cirka 15.500 ex. Under våren 2017 fick Torino uppdraget att ge Journalisten en helt ny form, ett väldigt spännande uppdrag då hela Sveriges journalistkår känner till och har en åsikt om tidningen. 

Då den gamla formen hade några år på nacken hade den hunnit bli något omodern och kontrastlös i uttrycket. Det övergripande målet blev därför att skapa en mer distinkt grafisk form, både för tidningen som helhet men också för olika delar av den.

Under hösten 2020 fick vi återigen förtroendet att uppdatera formen då tidningen skulle krympa från sitt tabloid-liknande format till ett mer klassiskt magasin.

Den här gången skulle vi inte skapa nytt från grunden utan anpassa den befintliga formen – spalter, typografi, färger, grafiska element etc – till ett mindre format. Samt förädla och utveckla vissa delar av tidningen för att bättre passa i ett magasinformat. 

Resultatet blev ett modernt och ”stramt lekfullt” nyhetsmagasin som ger mycket utrymme för bild men ändå kan bjuda på texttunga granskningar. 

Omslaget gavs också en stramare och renare grundform som samtidigt tillåter många olika typer av bilder och typografiska lösningar på rubriker för att skapa variation mellan omslagen och ge varje omslagsjobb en säregen prägel.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande