Elektrikern lyser upp med ny design

Redesign

I takt med den digitala erans framfart och de stigande kostnaderna för att producera traditionella tidningar står branschen inför utmaningen att hålla sina medier både relevanta och ekonomiskt hållbara. För tidningen Elektrikern, som är medlemstidning för fackförbundet Elektrikerna, blev detta en katalysator för en genomgripande förändring, där nödvändigheten att anpassa sig till ekonomiska realiteter och förändrade medievanor ledde till en omdefiniering av dess visuella identitet och kommunikationsstrategi.

En av de mest betydande förändringarna var övergången från tabloidformat till ett mer sofistikerat magasinformat. Detta krävde en genomgripande omvärdering av layouten, vilket gav oss en unik möjlighet att fördjupa och berika läsarupplevelsen med mer detaljerade artiklar och en visuellt tilltalande presentation.

Genom ett noggrant arbete, där varje element av tidningens design granskades och förnyades, har vi lyckats skapa en layout som är både fräsch och lättläst. Vi har introducerat en ny typografi som ger en modern känsla samtidigt som den behåller den professionella tonen. Färgpaletten har uppdaterats för att inkludera ljusare, mer energigivande nyanser som kompletterar och lyfter fram innehållet.

Illustrationer och fotografier spelar nu en större roll i hur vi förmedlar historier. Genom att använda visuellt engagerande material engagerar vi läsaren på ett djupare plan och förstärker berättandet. Den nya designen, anpassad till magasinformatet, underlättar även navigationen, både i den tryckta tidningen och online, vilket gör det enklare för läsarna att hitta relevant information och fördjupa sig i ämnen som intresserar dem.

(Bilderna är från den tryckta dummy vi producerar som sista steg i vår redesignprocess)

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande