Ny tidning för Kost och Näring

Förenade Måltider är medlemstidning för Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna för kostchefer och måltidschefer. Tidningen kommer med fyra nummer per år. Hösten 2019 ville Kost & Näring gå från att ha några medlemssidor i en annan tidning till att ge ut en egen tidning för sina medlemmar. De kontaktade då oss för att ta fram […]

Löpande produktion av Polistidningen

Polistidningen är medlemstidning för Polisförbundet. Tidningen har en upplaga på cirka 25.000 ex och ges ut med sex nummer per år. Sedan 2010 har vi stått för tidningens grafiska form samt den löpande produktionen. Vid senaste omgörningen ville vi skapa en modern fackförbundstidning och ett väldesignat nyhetsmagasin vars form ger utrymme att ta ut svängarna lite […]

En tidning för Folkuniversitetets medarbetare

Tidskriften Folkuniversitetet är tidningen för studieförbundet Folkuniversitetets medarbetare och samarbetspartners och ges ut fyra gånger per år. Vi har formgett tidningen sen vi startade Torino 2015 och under 2016 genomförde vi en redesign. Det blev en total make-over där vi gjorde om allt från tidningshuvud till typografi och grafiskt koncept, för att skapa en mer engagerande och […]

Renovering av Byggnadsarbetaren

Tidningen Byggnadsarbetaren grundades 1949 och är Sveriges största byggmagasin med en upplaga på cirka 105.000 exemplar som kommer ut 14 gånger om året. Tidningen ges ut av fackförbundet Byggnads som är det fjärde största förbundet inom LO. Dominerande inslag är reportage om arbetsplatser, arbetsmiljö, hälsa, försäkringar och löner. Stort utrymme ägnas åt att beskriva bygglivets vanliga människor. […]

Rörlig grafik Folkuniversitetet

2019 utvecklade vi på Torino Tidskriften Folkuniversitetets nya webb, tidskriften.se. I samband med det började vi också producera rörlig grafik och explainers av utvalt redaktionellt material till sajten och för spridning i Folkuniversitetets övriga digitala kanaler. Efter produktionen av varje nummer av papperstidningen väljer redaktionen ut material som ska levandegöras digitalt för att kunna delas och […]

Explainer-video till Synskadades riksförbund

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av och för synskadade, med cirka 12.000 medlemmar. I samband med Punktskriftens dag 2020 ville SRF uppmärksamma vikten av punktskrift på läkemedelsförpackningar. Torino fick i uppdrag att ta fram en animerad informationsfilm som skulle spridas i organisationens olika digitala kanaler. Utifrån kundens manus tog vi fram storyboard och visuellt manér. […]

Rapport We Effect

We Effect är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation vars primära syfte är att bekämpa fattigdom långsiktigt. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. We Effect finns idag i 26 länder i fyra världsdelar. Sen 2015 har Torino hjälpt We Effect formge olika rapporter. Ett exempel är #allaharettnamn […]

Rapport Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Detta görs tillsammans med bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Vi-skogen arbetar i Kenya, Tanzania, Rwanda och Uganda. Grunden för Vi-skogens arbete är skogsjordbruk – att plantera träd och grödor tillsammans. Sedan starten 1983 har organisationen bidragit […]