Explainer-video till Synskadades riksförbund

Motion graphics

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av och för synskadade, med cirka 12.000 medlemmar.

I samband med Punktskriftens dag 2020 ville SRF uppmärksamma vikten av punktskrift på läkemedelsförpackningar. Torino fick i uppdrag att ta fram en animerad informationsfilm som skulle spridas i organisationens olika digitala kanaler.

Utifrån kundens manus tog vi fram storyboard och visuellt manér. Vidare ritade och animerade vi filmen, samt spelade in voice-over. Filmen levererades i två versioner – en kortare och en längre som möjliggör syntolkning.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande