Rapport We Effect

Design
,
Produktion

We Effect är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation vars primära syfte är att bekämpa fattigdom långsiktigt. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. We Effect finns idag i 26 länder i fyra världsdelar.

Sen 2015 har Torino hjälpt We Effect formge olika rapporter. Ett exempel är #allaharettnamn – en rapport vars syfte är att visa på hur bistånd från Sverige till länder i Afrika, söder om Sahara, synliggörs i svenska tidningar. 

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande