Renovering av Byggnadsarbetaren

redesign

Tidningen Byggnadsarbetaren grundades 1949 och är Sveriges största byggmagasin med en upplaga på cirka 105.000 exemplar som kommer ut 14 gånger om året. Tidningen ges ut av fackförbundet Byggnads som är det fjärde största förbundet inom LO. Dominerande inslag är reportage om arbetsplatser, arbetsmiljö, hälsa, försäkringar och löner. Stort utrymme ägnas åt att beskriva bygglivets vanliga människor.

2017 anlitades Torino för att göra redesign av  tidningens dåvarande grafiska form som hade cirka 8 år på nacken och började kännas daterad. Redaktionen hade själva gjort ett gediget jobb med att lägga grunden till den nya tidningen och tagit fram skisser på strukturen, nya vinjetter, mm. och hade en klar bild av vad de ville att nya tidningen skulle resultera i. Vi fick dock fria händer med formen samt utrymme att komma med förslag på ändringar i struktur, tempo, etc som skulle gynna den slutliga produkten. 

Byggnadsarbetaren var redan en tidning som stod  väldigt nära sina läsare och som var väldigt uppskattad och välläst. Det var därför en utmaning att göra om, modernisera och göra den tydligare utan att tappa känslan och med det läsarna. 

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande