Digital dynamik för Universitetsläraren

Redesign, Webbutveckling, Förvaltning

Universitetsläraren är fackförbundet SULF:s medlemstidning, för de som jobbar inom högre utbildning. Tidningen belyser viktiga frågor inom universitetsvärlden och når ut till en engagerad läsekrets som värderar insiktsfulla artiklar och aktuell information.

Under 2023 fick vi på Torino i uppdrag att förnya Universitetsläraren. Vårt uppdrag var den här gången inte begränsat till enbart tidningens form och funktion; vi fick även utmaningen att totalt göra om deras redaktionella webbplats. Webbplatsen, byggd i WordPress, behövde inte bara en estetisk uppgradering, utan också en strukturmässig förbättring för att underlätta för läsare att hitta och engagera sig i innehållet. Framför allt det engelska materialet behövde lyftas fram i både tryckt och digital form.

Under denna omfattande transformation granskade vi varje detalj – från tidningens format och papper till designkonceptet, från webbplatsens layout till dess bakomliggande funktionalitet och användarvänlighet. Allt syftade till att skapa en sömlös upplevelse, både i tryck och online.

Resultatet är en förnyad tidning med en skarp, stram och samtida design, samt en webbplats som är intuitiv, lätt att navigera och byggd för att möta de moderna behoven hos SULF:s medlemmar och andra intresserade läsare.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande