Så kan videoinslag öka engagemanget på din webbplats

I dagens digitala tidsålder har video blivit ett viktigt medium för att nå ut till en bred publik. Det är därför viktigt att redaktionella webbplatser inte bara fokuserar på textbaserat innehåll, utan också inkluderar videoinslag. Det finns flera anledningar till varför det är fördelaktigt. Engagerar tittarna på ett annat sättVideoinslag engagerar tittarna på ett helt […]

Vad är egentligen redaktionell design?

Redaktionell design

Redaktionell design avser den visuella layouten och presentationen av nyhetsinnehåll i tryckta eller digitala medier. Bra redaktionell design kan bidra till att öka läsarens förståelse och hjälpa till att guida genom innehållet, medan dålig design kan vara förvirrande och bortstötande. Redaktionell design är en viktig aspekt av publiceringsprocessen som hjälper till att förbättra kommunikationen av […]

Därför ska du ha en redaktionell strategi

Redaktionell strategi

Det är viktigt att ha en strategi för din redaktionella publikation – för att uppnå dess mål, förbättra innehållskvaliteten, öka effektiviteten och driva affärsframgång. Genom att följa stegen här nedan skapar du en fokuserad och effektiv redaktionell strategi som hjälper dig att uppnå dina mål. En redaktionell strategi är en plan eller ett tillvägagångssätt som […]

Så optimerar du artikelsidan – den nya startsidan

Artikelsidan – den nya startsidan

Artikelsidan har blivit den nya startsidan på många webbplatser eftersom användare är mer benägna att upptäcka innehåll via externa länkar och sociala medier. Därför blir det allt viktigare att fokusera på artikelsidan i utvecklingsarbetet. I dagens digitala landskap är den traditionella startsidan för en webbplats inte längre den primära ingången för de flesta besökare. Istället […]

Så skriver du rubriker för webben – 7 tips

Rubriker är en avgörande del av allt innehåll online, eftersom de mest troligt är det första en läsare ser och kan då avgöra om den tycker det är värt att läsa vidare eller inte. Till skillnad från rubriker i print behöver rubriker på webben vara mer tydliga och specifika då samspelet med bild och layout […]

3 viktiga tumregler när du använder anfanger

Anfanger är stora versaler som används i början av ett stycke eller en textavsnitt för att dra uppmärksamhet och lägga till visuellt intresse (anfang = tyska för ”början”). De har hängt med i texter och böcker sen 600-talet, och precis som i Gutenbergs bibel så fortsätter de att vara ett populärt inslag i modern typografi. […]

Därför bör du annonsera ditt redaktionella material på Linkedin

Annonsering av redaktionellt innehåll på LinkedIn kan vara ett effektivt sätt att nå en engagerad målgrupp för dig som utgivare. Med cirka 850 miljoner medlemmar (varav dryga 4 miljoner i Sverige) erbjuder LinkedIn en unik möjlighet att få kontakt med en professionell publik, vilket kan vara fördelaktigt för att marknadsföra redaktionellt innehåll. En av de […]

Därför bör du A/B-testa ditt nyhetsbrev

A/B-testning är en metod som används för att jämföra två versioner av ett nyhetsbrev för att avgöra vilken som presterar bäst. Genom att skicka olika versioner av ett nyhetsbrev till små grupper av prenumeranter och mäta resultaten kan du sen fatta datadrivna beslut om vad som fungerar bäst för din publik. Det finns flera saker […]

Jobba smart med evergreen content – få fler läsare med liten arbetsinsats

Grön återvinningssymbol gjord av tidningspapper

En typisk artikel på webben har enligt studier en medianlivslängd på cirka tre dagar. Artiklar vars popularitet sträcker sig utöver dessa tre dagar anses vara så kallat ”evergreen content” – det vill säga artiklar med ett långt livsspann. Dessa artiklar är inte knutna till specifika nyhetshändelser och har inget riktigt utgångsdatum. Till exempel kommer en artikel […]