Så optimerar du artikelsidan – den nya startsidan

Artikelsidan – den nya startsidan

Artikelsidan har blivit den nya startsidan på många webbplatser eftersom användare är mer benägna att upptäcka innehåll via externa länkar och sociala medier. Därför blir det allt viktigare att fokusera på artikelsidan i utvecklingsarbetet.

I dagens digitala landskap är den traditionella startsidan för en webbplats inte längre den primära ingången för de flesta besökare. Istället går ett växande antal användare förbi startsidan helt och hållet och kommer direkt åt innehåll via sökmotorer, sociala medier och andra externa länkar. Denna förändring har lett till framväxten av artikelsidan som den nya startsidan på många webbplatser.

En av de viktigaste anledningarna till att artikelsidan har blivit den nya startsidan är sociala mediers alltmer centrala roll i vår vardag. Sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn tillåter användare att dela och konsumera innehåll i en extremt snabb takt. En genomsnittlig användare idag konsumerar och delar mer innehåll än någonsin tidigare och många av delningarna leder direkt till en artikelsida, utan att gå via webbplats startsida. Besökaren behöver alltså inte gå igenom hela butiken för att komma till mjölken.

”Sökmotorer som Google prioriterar relevansen och auktoriteten hos specifika sidor framför en webbplats som helhet.”


En annan anledning till att artikelsidan har blivit viktigare är framväxten av sökmotoroptimering (SEO). Sökmotorer som Google prioriterar relevansen och auktoriteten hos specifika sidor framför en webbplats som helhet. När den är korrekt optimerad kan en artikelsida rankas högt i sökmotorernas resultat, vilket leder till mer trafik till det specifika innehållet och indirekt göra artikelsidan till den nya startsidan.

Som ett resultat av denna förändring har många redaktioner börjat prioritera designen och användarupplevelsen av sina artikelsidor framför designen av webbplatsens startsida. Några sätt att göra detta på är:

  • Tydliga call to action-element som framhäver och lockar till vidareläsning på webbplatsen.
  • En upprepning av startsidans flöde under artikeln.
  • Rubriker som är skrivna specifikt för webben.
  • Smarta klickbara taggar till artikeln som fångar upp förstagångsbesökare.
  • Anmälningsformulär till nyhetsbrev.

Så nästa gång du ser över din webbplats, vänta inte för länge med att ge dig på artikelsidan. Eller varför inte börja i den änden? Det är ju där läsarna startar.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande