Vad är egentligen redaktionell design?

Redaktionell design

Redaktionell design avser den visuella layouten och presentationen av nyhetsinnehåll i tryckta eller digitala medier. Bra redaktionell design kan bidra till att öka läsarens förståelse och hjälpa till att guida genom innehållet, medan dålig design kan vara förvirrande och bortstötande. Redaktionell design är en viktig aspekt av publiceringsprocessen som hjälper till att förbättra kommunikationen av innehållet och göra det mer engagerande för läsarna. 

Redaktionell design är konsten att skapa visuellt tilltalande layouter för publikationer som tidskrifter, tidningar och böcker. Det handlar om att skapa en harmonisk balans mellan text och bilder, samt att göra produkten lättläst och tilltalande för läsaren. Detta kan inkludera allt från det övergripande designkonceptet till val och placering av enskilda element som rubriker, bilder och typografi. Målet med redaktionell design är att förbättra kommunikationen av innehållet och göra det mer engagerande för läsarna.

Man kan säga att redaktionell design är en underkategori av grafisk design som har en mer specifik inriktning på layout och presentation av textbaserat material, medan annan grafisk design omfattar ett bredare område av visuell kommunikation och grafiska element.

”Valet av teckensnitt, storlek och mellanrum kan i hög grad påverka hur lättläst och engagerande texten är.”


En av de viktigaste aspekterna av redaktionell design är typografi. Valet av teckensnitt, storlek och mellanrum kan i hög grad påverka hur lättläst och engagerande texten är. Att till exempel använda ett serif-teckensnitt för brödtext kan vara mer traditionellt och lättare att läsa i tryck, medan ett sans-serif-teckensnitt kan vara mer modernt och bättre lämpat för digitala publikationer.

Bilder spelar också en avgörande roll i redaktionell design. Främst för att hjälpa till att kommunicera en berättelse eller ett budskap, men även för att bryta upp långa textblock eller lägga till visuellt intresse till en sida. Noggrannt övervägande måste tas till bildernas placering, storlek och sammansättning för att säkerställa att de kompletterar och förbättrar texten snarare än att distrahera från den

Layout är så klart en annan viktig aspekt av redaktionell design. Det är viktigt att skapa en visuell hierarki genom att organisera innehållet på ett sätt som vägleder läsarens öga och gör det enkelt att hitta den information de letar efter. Detta kan uppnås genom att använda typografiska element som rubriker, underrubriker, citat och övriga grafiska inslag, såväl som genom användning av vitt utrymme och rutnätsbaserade layouter.

I den digitala tidsåldern är redaktionell design ännu viktigare eftersom den inte bara är begränsad till tryckta publikationer. Med detta digitala skifte måste designers tänka på de olika skärmstorlekarna och upplösningarna som innehållet kommer att visas på, och se till att layouten ser bra ut på dem alla. Det är här responsiv design kommer in, där delar av layouten automatiskt anpassas för att passa den enhet som den visas på, vilket ger den bästa möjliga upplevelsen för användaren.

”Lämna gott om ”hål” i layouten för att ge läsarens öga vila och göra innehållet mer lättsmält.”


Här har vi samlat några grundläggande tips för effektiv redaktionell design:

  • Tänk på layouten: Layouten på innehållet ska vara visuellt tilltalande och lätt att följa. Använd rutsystem och konsekventa marginaler för att skapa ett sammanhängande utseende.

  • Använd hierarki för att vägleda läsarens öga: Använd rubriker, underrubriker och teckenstorlek för att skapa en hierarki av information, vilket gör det tydligt för läsaren vad som är viktigast och vad som är sekundärt.

  • Använd tomma ytor effektivt: Överfyll inte sidan med text och bilder. Lämna gott om ”hål” i layouten för att ge läsarens öga vila och göra innehållet mer lättsmält.
  • Använd typografi effektivt: Inom redaktionell design är effektiv typografi avgörande för att skapa en sammanhållen och visuellt tilltalande layout. Välj tydliga och lättlästa typsnitt som kompletterar varandra i stil och uttryck och variera teckenstorlekar för att skapa visuellt intresse och betoning.
     
  • Använd bilder och grafik med omtanke: Använd bilder och grafik för att addera till berättelserna, lägga till sammanhang och ge visuellt intresse till innehållet. Men se till att de är relevanta och inte bara inkluderas för sakens skull.

Genom att följa dessa tips kan du skapa effektiv redaktionell design som förbättrar läsarens upplevelse och förståelse för innehållet.

Läs mer om redaktionell design:

• Sluta fega – öka kontrasterna!

• Ingångar – så får du din text läst

• 3 viktiga tumregler när du använder anfanger

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande