Sluta fega – öka kontrasterna!

En av tidningsformens viktigaste principer är kontrastverkan. Det handlar om att skapa dynamik och dramatik på sidorna genom att använda visuella ytterligheter. Utan kontraster i formen blir innehållet en jämntjock grå massa som blir svårtillgänglig för läsaren. Med kontrasterna hjälper vi läsaren att hitta fokuspunkter och ingångar till innehållet.

Tre effektiva sätt att skapa kontraster på är genom bilder, typografi och densitet.

1. Bilder

Med bilder skapas kontraster genom att till exempel använda olika storlekar och utsnitt. Låt inte två bilder som är bredvid varandra ha samma storlek. Våga dra stort på den ena och krymp ner den andra. På så sätt skapas en dynamik bilderna emellan som gör att båda blir sedda. Det samma gäller hur nära ett motiv vi går. Låt ena bilden visa hela korvkiosken medan den andra är ett nära porträtt på den lustiga korvgubben.

2. Typografi

Kontraster skapas även i typografin. Det behövs oftast en variation av typsnitt och andra typografiska beståndsdelar för att uppnå kontrast. Stort och litet, brett och kondenserat, kraftfullt och magert. Typsnitten ska tydligt skilja sig från varandra, men samtidigt fungera som helhet.

3. Densitet

Densitet är packningsgraden av information på en sida. En hårt packad nyhetssida med flera notiser, bilder och lite luft har hög densitet medan första uppslaget på ett längre reportage, med en stor bild, rubrik och eventuell ingress har låg densitet. På så sätt skapar man kontrast genom att låta lika långa texter gå över olika antal sidor.

Det handlar om att få till ett bra tempo – en dynamik och ett flöde som driver läsaren framåt. Man vill exempelvis inte ha tre tvåsidiga jobb efter varandra. Låt hellre ett reportage få sex sidor medan ett annat är kvar på två sidor eller krymps ner till en sida och en tredje artikel kanske ställs helt och hållet.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande