3 viktiga tumregler när du använder anfanger

Anfanger är stora versaler som används i början av ett stycke eller en textavsnitt för att dra uppmärksamhet och lägga till visuellt intresse (anfang = tyska för ”början”). De har hängt med i texter och böcker sen 600-talet, och precis som i Gutenbergs bibel så fortsätter de att vara ett populärt inslag i modern typografi.

I tryckeriets tidiga dagar, då böcker ofta skrevs för hand, började skriftskrivare varje nytt kapitel eller avsnitt med en stor, utsmyckad versal, känd som en ”initial”. Dessa initialer var ofta rikt dekorerade med intrikata mönster och utsmyckningar och användes för att bryta upp texten och göra den mer visuellt tilltalande. Ibland kunde dessa anfanger uppta en hel boksida.

Under århundradena som följde utvecklades användningen av anfanger och blev vanligare. De användes i tryckta böcker, tidningar och tidskrifter och användes ofta för att börja artiklar eller kapitel. Med tillkomsten av digital design har anfanger blivit ännu mer populärt och används nu i en mängd olika medier, inklusive webbplatser, e-böcker och digitala publikationer.

”Bokstaven bör placeras nära texten, med tillräckligt med utrymme för att skapa en tydlig separation mellan de två. Detta hjälper till att få den att sticka ut samtidigt som det gör texten lätt att läsa.”

 

3 viktiga tumregler när du ska använda anfanger i redaktionell design:

1. Först är det viktigt att välja ett typsnitt och en stil som är lämplig för den övergripande designen och typen av innehåll som presenteras. Anfanger bör vara tillräckligt stora för att märkas, men inte så stora att de överväger resten av texten.

2. En annan viktig faktor är avståndet runt anfangen. Bokstaven bör placeras nära texten, med tillräckligt med utrymme för att skapa en tydlig separation mellan de två. Detta hjälper till att få den att sticka ut samtidigt som det gör texten lätt att läsa.

3. Utöver dessa designöverväganden är det också viktigt att tänka på den roll som du vill tillskriva anfangen i den övergripande designen. Den kan användas för att lägga till visuellt intresse, för att skapa en känsla av hierarki eller för att signalera början på ett nytt avsnitt eller kapitel.

Anfanger kan vara ett kraftfullt verktyg för att skapa visuellt intresse och betoning på texten i din design, men de kan också ta över och vilseleda om de görs “fel”. Det är lätt gjort att gå lite väl crazy med storlek, utseende och placering ibland…

Genom att förstå syftet med anfanger och hur de passar in i den övergripande designen kan du som formgivare skapa visuellt slående design som engagerar dina läsare och effektivt leder in dem i texterna

Vad tycker du till exempel om följande varianter? (Några är vi skyldiga till och några har vi lånat från andra produktioner.)

Läs också: ”Sluta fega, öka kontrasterna”

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande