Så kan du som journalist använda ChatGPT i ditt arbete

Bild på appikon som symboliserar ChatGPT

Artificiell intelligens (AI) är fortfarande på allas läppar och har potentialen att förändra även journalistikens landskap och erbjuda nya verktyg för att förenkla och komplettera journalisters arbete. Ett av dessa verktyg är ChatGPT, en AI-modell som kan användas som ett stödverktyg för att utföra olika uppgifter och underlätta arbetsflödet för journalister. Här får du 9 praktiska tips för hur du som journalist kan använda ChatGPT som ett verktyg för att komplettera ditt vardagliga arbete:

1. Snabb informationssökning: Journalister kan använda ChatGPT för att snabbt söka efter information om specifika ämnen, fakta eller statistik. Genom att ställa frågor till modellen kan de få snabba svar som kan hjälpa till att stödja deras forskning och skrivande. Man ska dock vara medveten om AI-modellernas begränsningar – till exempel så har ChatGPT en kunskapsgräns som i dagsläget sträcker sig till september 2021 – och alltid använda sin egen professionella bedömning för att säkerställa korrektheten och tillförlitligheten i det publicerade materialet.

”Du kan ställa öppna frågor till modellen för att få insikt eller inspiration”


2. Idégenerering och research: ChatGPT kan vara till hjälp för att generera idéer och utforska olika vinklar eller perspektiv på en historia. Du kan ställa öppna frågor till modellen för att få insikt eller inspiration som kan hjälpa dig att utveckla dina artiklar.

3. Intervjuförberedelser: Inför en intervju kan du använda ChatGPT för att förbereda frågor och få förslag på relevanta ämnen att diskutera. Genom att mata in information om intervjupersonen kan modellen generera frågor som kan hjälpa dig att få en djupare förståelse för ämnet och få en mer strukturerad intervju.

4. Textredigering och korrekturläsning: Du kan använda ChatGPT för att få hjälp med att redigera och korrekturläsa dina artiklar. Genom att mata in en text kan modellen ge förslag på andra formuleringar, kontrollera stavning och grammatik samt erbjuda stilistiska råd.

5. Översättning och språkstöd: Jobbar du med flerspråkiga material kan ChatGPT vara användbart för snabb översättning eller för att ge stöd i att formulera meningar på ett främmande språk.

6. Snabba sammanfattningar: Du kan använda ChatGPT för att generera snabba sammanfattningar av längre texter eller artiklar. Genom att mata in texten kan modellen extrahera viktiga punkter och ge en koncis sammanfattning, vilket kan spara tid vid granskning och research.

”Du kan använda ChatGPT för att generera snabba sammanfattningar av längre texter eller artiklar”


7. Förståelse av tekniska ämnen: För ämnen som innefattar tekniska termer eller komplexa koncept kan ChatGPT fungera som ett verktyg för att ge en grundläggande förståelse. Genom att ställa frågor kan du få enklare förklaringar eller exempel för att bättre kunna förklara ämnet för en bredare publik.

8. Kreativt skrivande och rubriker: För att få inspiration eller generera kreativa idéer för rubriker och ingresser kan du ta hjälp av ChatGPT. Genom att mata in ett ämne eller en beskrivning kan modellen ge förslag på rubriker eller tillvägagångssätt för att fånga läsarnas uppmärksamhet.

9. Utforska historiska arkiv: Genom att mata in äldre dokument eller arkivmaterial kan du använda ChatGPT för att utforska och få insikter från tidigare händelser eller rapporter. Detta kan vara till hjälp för retrospektiva eller analytiska artiklar.

Det gäller dock att vara tydlig och specifik i sin frågeställning när man jobbar med AI-verktyg som ChatGPT. Formulera din uppgift på ett klart och specifikt sätt så att AI:n kan förstå exakt vad du vill att den ska göra för dig. Ju tydligare din fråga är, desto lättare blir det att få relevanta svar.

ChatGPT och andra AI-verktyg erbjuder spännande möjligheter för journalister och andra att effektivisera sitt dagliga arbete. Det är dock viktigt att använda AI-verktyg med försiktighet och att alltid lita på sin egen journalistiska bedömning för att säkerställa korrektheten och tillförlitligheten i det publicerade materialet. Men genom att använda ChatGPT som en tillgång kan du kanske dra nytta av AI-teknikens fördelar och snabbare skapa innehåll i vår digitala tidsålder.

Läs också:

Så skriver du rubriker för webben

Jobba smart med evergreen content – få fler läsare med liten arbetsinsats

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande