5 tips för att nå ut till Generation Z med ditt innehåll

Generation Z, även känd som ”Gen Z” eller ”Zoomers”, avser den generation av människor som föddes ungefär mellan mitten av 1990-talet och mitten av 2010-talet. Eftersom definitionen kan variera något beroende på källor finns det ingen exakt siffra för hur stor den här generationen är. Men det är den största generationen i dagens samhälle och uppskattas omfatta ungefär 25-30 procent av den globala befolkningen. De äldsta börjar nu närma sig 30 och komma ut i arbetslivet på riktigt och som den första generationen att växa upp med utbredd tillgång till internet och mobila enheter har Generation Z ett unikt förhållande till nyheter och media .

Nyheter via sociala medieplattformar och alternativa källor

Ett av de viktigaste sätten som Generation Z konsumerar nyheter är genom sociala medieplattformar. En undersökning gjord av Pew Research Center visade att nästan två tredjedelar av Generation Z-respondenterna rapporterade att de fick nyheter från sociala medier åtminstone då och då, med 35% sa att de gjorde det så ofta. Detta till skillnad från andra åldersgrupper, som är mindre benägna att använda sociala medier som primär nyhetskälla.

”Generation Z-respondenterna rapporterade att de fick nyheter från sociala medier åtminstone då och då, med 35% sa att de gjorde det så ofta. Detta till skillnad från andra åldersgrupper, som är mindre benägna att använda sociala medier som primär nyhetskälla.”


De är också mer benägna att få nyheter från alternativa källor som podcaster och streamingplattformar. Enligt en studie från Reuters Institute for the Study of Journalism visade det sig att Generation Z är dubbelt så benägna som äldre åldersgrupper att konsumera nyheter genom podcast-sändningar. Dessutom är de mer benägna att använda streamingplattformar som källor till nyheter och information.

Engagemang och bekväm nyhetskonsumtion

Generation Z är också ständigt uppkopplade och engagerade i världen omkring dem, och detta sträcker sig också till deras vanor att konsumera nyheter. De är mer benägna att söka olika och alternativa synpunkter och är öppna för att konsumera nyheter från en mängd olika källor samt att engagera sig i nyhetsinnehåll via sociala medier, dela artiklar och delta i onlinediskussioner. Generellt sett återspeglar Generation Z:s nyhetskonsumtionsvanor deras önskan om bekvämlighet, mångfald och engagemang.

Att nå ut till den här generationen med nyheter kan vara en utmaning, eftersom traditionella metoder för spridning kanske inte är lika effektiva som de en gång var. Här är några tips för att nå ut till Gen Z med nyheter:

1. Använd sociala medieplattformar:

Generation Z är mycket aktiva på sociala medier och använder ofta dessa plattformar som en primär nyhetskälla. Överväg att skapa en stark närvaro på plattformar som Instagram, TikTok och Twitter för att nå denna publik.

2. Erbjud olika perspektiv:

Generation Z gillar att söka olika synpunkter och värdesätter inkludering. Se till att erbjuda en rad olika perspektiv på nyheterna för att tilltala denna publik.

3. Använd bild och multimedia:

Generation Z är van vid att konsumera media genom en mängd olika format, inklusive video och ljud. Överväg att använda multimediaelement som videor, poddsändningar och infografik för att engagera denna publik.

4. Gör det interaktivt:

Generations Z värdesätter engagemang och gillar att kunna interagera med nyheterna. Överväg att använda interaktiva element som omröstningar, frågesporter och live Q&A-sessioner för att få denna publik delaktig.

5. Anpassa till mobila enheter:

Generation Z är en mobilförsta generation, så se till att ditt innehåll är optimerat för mobila enheter. Anpassa layouten, använd responsiv design och se till att webbsidan har snabb laddningstid på mobila plattformar.

Läs också:

Så kan videoinslag öka engagemanget på din webbplats

Jobba smart med evergreen content – få fler läsare med liten arbetsinsats

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande