Vi kan redaktionella strategier

Papperstidningar brottas med allt dyrare tryckkostnader, medan webbtidningar kämpar med att sticka ut i det digitala bruset. Därför är det viktigt att ha en plan för vad man vill uppnå med sin journalistik. Vi hjälper dig att utforma och utveckla din redaktionella strategi för att på så sätt maximera effekterna av det arbete som du lägger ner på ditt innehåll.

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande