Vi kan redaktionella nyhetsbrev

Allt går i cykler, så även synen på det digitala nyhetsbrevet. Från bespottat och oönskat till ett av de hetaste kanalerna för att sprida ditt innehåll på idag. Nyhetsbrevet kombinerar papperstidningens direktkontakt med läsarna med webbens digitala möjligheter. Vi kan hjälpa dig med strategi, utveckling, produktion, analys och mätning av ditt nyhetsbrev.

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande