Vi kan journalistisk design

Tidningsdesign är inte bara typografi, spaltsystem och färgpaletter – utan också konsten att omvandla budskap och berättelser till ett läsbart och tilltalande material som når ut och blir läst. Vi på Torino kan tidningar och vet vad som särskiljer redaktionella produkter från andra kommunikationskanaler. Det är det vi kallar för journalistisk design. 

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande