3 tips för bättre infografik

I en digital ålder där informationen strömmar i ett rasande tempo, blir behovet av att kommunicera komplexa idéer på ett lättillgängligt sätt allt viktigare. Infografik är ett kraftfullt verktyg inom journalistiken för att förmedla information snabbt och engagerande. 

Här är tre handfasta tips för att skapa effektiv och minnesvärd infografik som inte bara fångar läsarens uppmärksamhet utan också levererar tydliga budskap på ett överskådligt sätt.

1. Förenkla
Håll det enkelt och undvik överflödig information. Målet är att snabbt och effektivt kommunicera det viktigaste budskapet. Minska komplexitet genom att begränsa antalet data och fokusera på kärnbudskapet. Använd begripliga grafiska element för att underlätta läsarens förståelse och göra infografiken lättöverskådlig och minnesvärd.

”Målet är att snabbt och effektivt kommunicera det viktigaste budskapet.”


Om du till exempel vill visa förändringen i arbetslöshet över de senaste fem åren, kan du använda ett linjediagram med tydliga markeringar för varje år. Undvik överdriven information som inte direkt bidrar till förståelsen, såsom onödiga statistiska detaljer eller komplicerade bakgrundsdata.

2. Visualiseringar med syfte
Välj relevanta diagram och bilder som förstärker ditt budskap. Använd färger och former med syfte för att öka förståelsen. Välj noggrant grafiska element som bäst förmedlar budskapet. Grafer, diagram och bilder bör vara tydligt relaterade till informationen för att skapa en stark visuell koppling och underlätta för läsarna att dra relevanta slutsatser.

Om infografiken exempelvis ska jämföra fördelningen av olika energikällor i ett land, kan du använda ett cirkeldiagram för att tydligt visa andelarna. Färgkodning kan användas för att snabbt identifiera varje källas bidrag. Om solenergi är en viktig punkt kan du överväga att använda en extra accentfärg för att lyfta fram den.

3. Testa och justera
Innan du publicerar din infografik, låt några personer (helst från din målgrupp) granska den och ge feedback. Om de har svårt att förstå något, överväg att göra justeringar i designen eller lägga till förklarande text. Feedback kan även hjälpa till att identifiera potentiella missförstånd som behöver åtgärdas innan publicering.

Läs också:

Ingångar – så får du din text läst

Förbättra din digitala redaktionella design med mikrointeraktioner

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande