Rapport We Effect

We Effect är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation vars primära syfte är att bekämpa fattigdom långsiktigt. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. We Effect finns idag i 26 länder i fyra världsdelar.

Sen 2015 har Torino hjälpt We Effect formge olika rapporter. Ett exempel är #allaharettnamn – en rapport vars syfte är att visa på hur bistånd från Sverige till länder i Afrika, söder om Sahara, synliggörs i svenska tidningar. 

Har du en rapport som behöver formges?