Produktion av Officerstidningen

Officerstidningen är medlemstidning för Officersförbundet. Tidningen har en upplaga på cirka 21.000 ex och ges ut med åtta nummer per år. 

Under hösten 2018 fick Torino i uppdrag att ta fram en ny form för tidningen samt göra den löpande grafiska produktionen med start våren 2019. Med den nya formen ville vi lyfta människorna / medlemmarna genom att jobba mer med på plats-fotografering samt låta bildjobben få större utrymme än tidigare i mittvagnen.

Aktuellt-sidorna fick ett bättre flöde med en mer varierad mix av notiser och längre texter. Vi införde även en tydligare bakvagn med nytt innehåll i form av insändare, debatt, krönika och lättsammare material från t.ex sociala medier. Sen dess har tidningen blivit nominerad i Svenska designpriset och fått en allt tydligare roll i den försvarspolitiska debatten.

Vad kan vi göra för dig?