Kommunalarbetaren stöps om till månadsmagasin

Kommunalarbetaren är fackförbundet Kommunals medlemstidning. Den är en av landets största organisationstidningar med en upplaga på över en halv miljon exemplar, och en utgivningstakt på 10 nummer per år. 

Hösten 2021 sjösattes tidningens nya form signerad oss på Torino. Uppdraget var att göra om Kommunalarbetaren till ett månadsmagasin med ny fräsch form och längre liggtid. 

Då det var en total omgörning sågs allt över – format, papper, designkoncept, mallar och alla de andra olika detaljerna som ger tidningen dess distinkta form. 

Resultatet är ett månadsmagasin med tydliga kontraster, både i innehåll och form, och där fram-, mitt- och bakvagn fått egna karaktärsdrag för att hjälpa läsaren att navigera sig genom sidorna.

(Bilderna nedan är från den dummy som vi presenterar som sista steg i en omgörningsprocess)

Vill du veta mer eller ha hjälp med redesign av en tidning?