Journalisten

Journalisten är Journalistförbundets medlemstidning och Sveriges största medietidning. Tidningen kommer ut 15 gånger per år och har en upplaga på cirka 16.000 ex. Under våren 2017 fick Torino uppdraget att ge Journalisten en helt ny form, ett väldigt spännande uppdrag då hela Sveriges journalistkår känner till och har en åsikt om tidningen. 
 
Då den gamla formen hade några år på nacken hade den hunnit bli något omodern och kontrastlös i uttrycket. Det övergripande målet blev därför att skapa en mer distinkt grafisk form, både för tidningen som helhet men också för olika delar av den.
 
Omgörningen gick i raketfart men resultatet blev väldigt lyckat och har förhoppningsvis ökat intresset för tidningen bland landets journalister. 

Vill du ha hjälp med redesign av en tidning?