Webbplats för Officerstidningen

Det fortsätter att trilla in nya uppdrag, och inte bara grafisk produktion av tidningar. Nu under hösten sätter vi igång med att bygga en helt ny redaktionell webbplats för vår befintliga kund Officerstidningen.

Tidningen har idag ingen egen webbplats utan innehållet ligger endast i pdf-format på Officersförbundets hemsida. Ambitionen med webbplatsen är att få spridning av tidningens material till en utökad läsekrets, skapa större engagemang och bli en starkare röst i opinionen. Samt bygga Officerstidningens och Officersförbundets varumärke online. 

Målet är att den nya webbplatsen ska vara på plats innan årskiftet. Så nu kör vi.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande