Vi välkomnar SAN till Torino-familjen!

Vi välkomnar nu Sjöfartens Arbetsmiljönämnd till vårt fantastiska gäng med kunder!

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss och jobbar för att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser. I samarbete mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna verkar SAN för god sammanhållning, bra kommunikationsmöjligheter och ökad kunskap om risker och skydd i det dagliga arbetet.

Torino ska under början av året hjälpa dem att utveckla deras webbplats san-nytt.se samt löpande producera och ta fram ny form för deras tryckta tidning San-Nytt.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande