Vi välkomnar SAN till Torino-familjen!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vi välkomnar nu Sjöfartens Arbetsmiljönämnd till vårt fantastiska gäng med kunder!

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss och jobbar för att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser. I samarbete mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna verkar SAN för god sammanhållning, bra kommunikationsmöjligheter och ökad kunskap om risker och skydd i det dagliga arbetet.

Torino ska under början av året hjälpa dem att utveckla deras webbplats san-nytt.se samt löpande producera och ta fram ny form för deras tryckta tidning San-Nytt.

Vad kan vi göra för dig?