Nya Kommunalarbetaren, signerad Torino

Under våren 2020 fick vi uppdraget att genomföra en redesign av en av Sveriges största fackliga tidningar, Kommunalarbetaren, med en upplaga på över en halv miljon

Tidningen ska gå ner från 18 till 10 nummer per år och i tidens anda bli mer av ett nyhetsmagasin med en längre liggtid.

Vi skulle tillsammans med Kommunalarbetarens arbetsgrupp – beståendes av chefredaktör, redaktionschef samt AD – ta fram en mer ändamålsenlig form än den som fanns.

Vi tog avstamp i det nya redaktionella koncept som arbetsgruppen på Kommunalarbetarens arbetat fram innan vi kom in i bilden.

Det fastslog att tidningen skulle bli mer ”varm och välkomnande” som helhet fast ändå kunna behålla sin ”hårdhet” i till exempel granskningar och liknande artiklar. Det skulle finnas utrymme för mer kreativa layoutlösningar och typografisk lekfullhet samt stora ingångar till jobben i större utsträckning än tidigare.

Tidningen skulle bli mer av en inspiratör som ger energi än en pliktskyldigt nyhetsrapporterande kanal för sin målgrupp bestående av 80% kvinnor i åldrarna 35-54.

Av olika anledningar blev processen längre än vanligt och inte förrän nu, hösten 2021 sjösattes tidningens nya form signerad oss på Torino från och med nummer 13, 2021.

Läs mer.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande