Vi kan tidningar och magasin

Vi älskar journalistik och tidningsproduktion. Den komplexa kedjan av innehåll, design, och layout mår ofta bra av någon som håller kursen. Vi projektleder och producerar olika typer av tidningar och magasin, och när vi förstår visionen låter vi den också genomsyra hela processen – från första tangenttryckning till färdig produkt.