Konsulten, aktuellt inom redovisning och lön

Redesign
,
Produktion

Konsulten är en branschtidning inom redovisning, lön och rådgivning och ges ut av Srf konsulterna, branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter. Tidningen ges ut fyra gånger per år och har en upplaga på cirka 10.000 ex.

Sedan 2020 står Torino för den löpande grafiska produktionen av varje nummer, där vi hjälper kunden med allt från sidplanering och fotografbokningar till sidlayout och bildbehandling.

Samarbetet inleddes med en omfattande omgörning av tidningen, där vi såg över dess struktur och indelning för att skapa en tydligare magasinkänsla. Vi ville också bättre lyfta fram det – för målgruppen – läsvärda och fördjupande material Srf konsulternas egna experter inom olika ämnen bidrar med. Vidare såg vi över pappersval och förnyade den grafiska formen.

Resultatet blev en modern branschtidning med egen karaktär. En tydlig magasinstruktur med fram-, mitt- och bakvagn, samt ett bildspråk som är personligt och konsekvent.

Ska vi också jobba tillsammans?

Låt oss boka ett möte!

Christian Gård

Eller skriv ett meddelande